Dokumenty do pobrania

Pożyczka NA START | ROZWÓJ

 1. Regulamin
 2. Umowa pożyczki
 3. (E0) Wniosek o pożyczkę oraz o dotację na spłatę odsetek PES
 4. (E1) Kwestionariusz i oświadczenie MŚP2019 weryfikujący wielkość przedsiębiorstwa
 5. (E2) Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania
 6. (E3) Deklaracja korzyści
 7. (E4) Zasady przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy i jego małżonka
 8. (E5) Prognozowane przepływy środków pieniężnych w pierwszym roku spłaty pożyczki
 9. (E9) Upoważnienie do sprawdzenia Wnioskodawcy w BIG
 10. (E10) Upoważnienie do sprawdzenia Konsumenta w BIG
 11. (E11) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. (E13) Oświadczenie Wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu
 13. (E21a) Kwestionariusz osobowy wnioskodawcy/poręczyciela/współmałżonka
 14. (E21b) Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
 15. Tabela prowizji i opłat
 16. Załącznik do regulaminu