Aktualności

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2023

03.2023

Wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej i Organizacje nimi nadzorujące!

🔔Serdecznie zapraszamy na Webinar poświęcony Pożyczkom Preferencyjnym #naStart i #naRozwój dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu CAŁEJ POLSKI❗❗

Kiedy ? 22.03.2023 godz: 11:00

🔔Dowiesz się między innymi 🔸kto może być pożyczkobiorcą🔸na co można przeznaczyć pożyczkę🔸jakie są warunki udzielania pożyczek🔸 jakie jest oprocentowanie pożyczek🔸 jakie mogą być formy zabezpieczenia pożyczki🔸gdzie znaleźć wniosek🔸 jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku🔸jaki jest czas rozpatrywania wniosku

🔔Link do zgłoszeń: https://pozyczkipes2022.frp.pl/webinar/

ILOŚĆ OSÓB JEST OGRANICZONA❗❗

12.2022

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Strona na Pożyczki dla PES z terenu całego kraju: www.pozyczkipes2022.frp.pl.

30.11.2022

Serdecznie zapraszamy na ostatni w tym roku WEBINAR poświęcony Pożyczkom Preferencyjnym #naStart i #naRozwój dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu CAŁEJ POLSKI‼️

🔔Kiedy ? 07.12.2022 godz: 11:00

🔔Dowiesz się między innymi 🔸kto może być pożyczkobiorcą🔸na co można przeznaczyć pożyczkę🔸jakie są warunki udzielania pożyczek🔸 jakie jest oprocentowanie pożyczek🔸 jakie mogą być formy zabezpieczenia pożyczki🔸gdzie znaleźć wniosek🔸 jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku🔸jaki jest czas rozpatrywania wniosku

🔔Link do zgłoszeń: https://pozyczkipes2022.frp.pl/webinar/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 😊

14.11.2022

NOWE PREFERENCYJNE OPROCENTOWANIE

Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą, m.in. z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, wzrostem poziomu inflacji i w konsekwencji podniesieniem stóp procentowych stawek bazowych NBP i tym samym negatywnym wpływem tej sytuacji na sektor ekonomii społecznej, wprowadzone zostały modyfikacje w zakresie wysokości oprocentowania pożyczek dla PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ🙋‍♂️🙋‍♀️. Ma to na celu dostosowanie oferty pożyczek dla PES do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej.

🔶️Aktualne oprocentowanie obejmuje wysokość stałego oprocentowania pożyczek bez uzależnienia wartości od stopy redyskonta weksli NBP , które wynosi:

🔸️ w ramach pożyczki na start : oprocentowanie pożyczki ze środków EFS oraz dotacji celowej budżetu państwa – na poziomie 1,06%; obniżenie do 0,53% w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc pracy.

🔸️ w ramach pożyczki na rozwój:

👉dla pożyczek do 100 tys. zł– oprocentowanie pożyczki ze środków EFS oraz dotacji celowej budżetu państwa – na poziomie 1,14% z możliwością obniżenia do 0,57%, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy.

👉dla pożyczek powyżej 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki ze środków EFS oraz dotacji celowej budżetu państwa – na poziomie 1,60%. Oprocentowanie może zostać obniżone maksymalnie do poziomu 0,85% (0,15% za każde miejsce pracy, które przekłada się na 100 tys. udzielonej pożyczki, maksymalnie więc może zostać obniżone o 0,75 %).

Więcej informacji otrzymają Państwo bezpośrednio u Doradcy: 730 938 766/ biuro2otwii@frp.pl

26.10.2022

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach zaprasza wszystkie Podmioty Ekonomii Społecznej jak i wszystkie Organizacje Zarządzające PES na kolejny WEBINAR o Pożyczkach #NA START #NA ROZWÓJ dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, który odbędzie się dnia 15.11.2022 o godz. 11.00. Między innymi dowiesz się o:

🔸Rodzajach wsparcia

🔸Podstawowych warunkach i parametrach Pożyczek

🔸Jak wygląda Wniosek o Pożyczkę

🔸Jak aplikować o Pożyczkę

🔸Jakie są wymagane dokumenty do złożenia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 👉Zapisz się już dziś👈

19.10.2022

Przypominamy, iż Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach udziela Pożyczek dla PES na terenie MAKROREGIONU II (woj. lubelskie, podlaskie i podkarpackie).

Wszystkie zainteresowane PES-y z ww. województw zapraszamy do pobrania dokumentów:https://pozyczkipes.frp.pl/dokumenty-do-pobrania/ lub prosimy o kontakt do Doradcy: 730 938 766.

12.09.2022

🔔 PRZYPOMINAMY o kolejnym Webinarze poświęconym Pożyczkom Preferencyjnym #naStart i #naRozwój dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu CAŁEJ POLSKI‼️

🔔Link do zgłoszeń: https://pozyczkipes2022.frp.pl/webinar/

08.09.2022

Decyzją Rady Polityki Pieniężnej wzrosły podstawowe stopy NBP. W związku z powyższym uległo zmianie oprocentowanie oferowanych przez nas pożyczek:

Pożyczka na start – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia  dojdzie do utworzenia nowego miejsca pracy lub głównym celem pożyczki jest utworzenie miejsca pracy. Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 6,80 % w skali rocznej z możliwością obniżenia do 3,40 % pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.

Pożyczka na rozwój – oprocentowanie pożyczki uzależnione od kwoty pożyczki: Przedsięwzięcia realizowane przez PES z Projektu mogą być współfinansowane lub finansowane w całości, przy uwzględnieniu warunków ich udzielania, ze środków własnych Instytucji finansującej i w takim przypadku oprocentowanie pożyczki może również być preferencyjne:

dla pożyczek do 100 tys. zł– oprocentowanie pożyczki – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy. Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 6,80 % w skali rocznej z możliwością obniżenia do 3,40 % pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.
dla pożyczek powyżej 100 tyś. zł – oprocentowanie pożyczki na poziomie rynkowym, z możliwością obniżenia do 6,80%, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. zł pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy. (np. kwota pożyczki: 200 tyś zł. i 2 miejsca pracy; kwota pożyczki: 500 tyś zł i 5 miejsc pracy).

22.08.2022

W dniu 18.08.2022 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach uczestniczyła w spotkaniu online zorganizowanym przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie – Podmiotom Ekonomii Społecznej z terenu województwa małopolskiego.

Fundacja miała ponowną okazje do przestawienia oferty pożyczkowej Podmiotom, które zaczynają przygodę z Ekonomią Społeczną i tym, którzy chcą ją jeszcze bardziej udoskonalić w różny sposób. Cieszymy się, że informacja o Pożyczkach Preferencyjnych na START i na ROZWÓJ dotarła bezpośrednio do PES. W trakcie spotkania były prezentowane także, inne produkty finansowe dla PES.

Strona na Pożyczki dla PES z terenu całego kraju: www.pozyczkipes2022.frp.pl.

Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych aktualności oraz FB @FRPSuwalki 😊.

05.08.2022

Szanowni Pożyczkobiorcy!

Zgodnie z kończącym się okresem obowiązywania parametrów Covidowych pożyczek, zapisy te, mają ważność do dnia 15.08.2022, po tym terminie Wnioski o zmianę parametrów nie będą podlegały ocenie. Poniżej widnieje przypominający § 21 z Regulaminu Pożyczek dla PES:
Sytuacja nadzwyczajna w związku z COVID-19

 • W związku z sytuacją nadzwyczajną, związaną z epidemią wirusa COVID-19, w celu zminimalizowania negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych w obszarze sektora ekonomii społecznej, do Projektu zostają wprowadzone zmiany o charakterze tymczasowym, mające na celu finansowe wsparcie dla Ostatecznych Odbiorców.
 • Modyfikacje parametrów dostępnych pożyczek polegają na:
  1) wydłużeniu okresu spłaty pożyczki o maksymalnie 12 miesięcy, tj.:
  a. do 6 lat dla pożyczki na start,
  b. do 8 lat dla pożyczki na rozwój;
  2) wydłużeniu karencji w spłacie kapitału o dodatkowe 12 miesięcy dla nowo udzielanych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału zgodnie z harmonogramem spłaty;
  3) wprowadzeniu tzw. wakacji kredytowych, tj. możliwości zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, w zależności od indywidualnych uzgodnień z Ostatecznymi Odbiorcami, na okres do 12 miesięcy, przy czym termin spłaty zostaje prolongowany o czas wakacji kredytowych;
  4) obniżeniu oprocentowania pożyczek o wartości:
  a. do 100 tys. zł do poziomu:
  • ½ stopy redyskonta weksli NBP,
  • ¼ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku gdy celem/jednym z celów
  realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc pracy,
  b. powyżej 100 tys. zł do poziomu:
  • ½ oprocentowania rynkowego,
  • ½ oprocentowania obniżonego w związku z utworzeniem miejsca/ miejsc pracy, co następuje zgodnie z poniższym wzorem:
  Maksymalne oprocentowanie pożyczki = [𝑹 =𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐏 x MP x (R-SRW)] x 1/2
  gdzie: R – rynkowe oprocentowanie pożyczki
  P – wartość pożyczki
  MP – liczba miejsc pracy
  SRW – stopa redyskonta weksli NBP
  5) obniżeniu obowiązującego oprocentowania dla uprzednio zawartych umów z Pożyczkobiorcami do 0% w przypadku, gdy Pożyczkobiorca uzasadni swoja trudną sytuację finansową;
  6) wydłużeniu obowiązującego okresu na utworzenie miejsca/miejsc pracy i jego potwierdzenia w ramach deklaracji w umowie pożyczki o maksymalnie dodatkowe 12 miesięcy z zastrzeżeniem, że okres, na jaki została zawarta umowa pożyczkowa powinien być dłuższy od okresu wymagalnego potwierdzenia utworzenia miejsca/miejsc pracy oraz utrzymania miejsca/miejsc pracy tak, aby możliwe było potwierdzenie zasadności obniżonego oprocentowania przed zakończeniem obowiązywania umowy pożyczkowej.
 • Obniżenie oprocentowania zgodnie z zapisami ust. 2 pkt 4 i 5 może nastąpić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Po upływie uzgodnionego pomiędzy Fundacją a Pożyczkobiorcą okresu obowiązywania obniżonego oprocentowania, ustala się oprocentowanie zgodnie z zapisami rozdziału V i VI.
 • W przypadku stwierdzenia, że miejsce/miejsca pracy nie zostały utworzone, bądź nie zostały utrzymane przez okres co najmniej 6 miesięcy obowiązują dotychczasowe zasady, tj. obniżka oprocentowania z tego tytułu ulega cofnięciu, a Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zwrotu łącznej kwoty, o którą obniżone zostały raty spłat odsetek – za cały okres obowiązywania obniżonego oprocentowania.
 • Każdorazowo w odniesieniu do stopy redyskonta weksli NBP obowiązuje stopa z dnia zawarcia umowy pożyczki.
 • Zmiany wskazane w ust. 2 dotyczą zarówno nowych, jak i uprzednio podpisanych umów
  z Pożyczkobiorcami, z zastrzeżeniem szczegółowych zapisów w pkt 2 i 5.
 • Zmiany warunków zawartych umów inwestycyjnych mogą nastąpić wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy i mogą zostać zastosowane pod warunkiem, że według oceny Pośrednika Finansowego Pożyczkobiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko takich problemów w przyszłości.
 • Pożyczkobiorca ma możliwość ponownego wnioskowania o modyfikację obowiązujących parametrów na zasadach określonych w ust. 7. Jednocześnie zastrzega się, że łącznie wprowadzane zmiany nie mogą przekroczyć maksymalnych limitów z danej kategorii wsparcia, określonych w ust. 2.
 • Rozwiązania wymienione w ust. 2 nie znajdują zastosowania dla Pożyczkobiorców, którzy znajdowali się w ciężkiej sytuacji finansowej przed wystąpieniem sytuacji epidemicznej (COVID-19) w kraju i w związku z tym nie dotrzymywali terminów spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek oraz dla Pożyczkobiorców, którzy zgodnie z zasadami obowiązującymi Pośrednika powinni podlegać windykacji, a ich umowa pożyczki powinna zostać postawiona w stan natychmiastowej wymagalności.
 • Warunki udzielania wsparcia oraz obsługi zadłużenia określone w niniejszym rozdziale Regulaminu obowiązują do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

29.07.2022

W dniu 09.08.2022r. odbędzie się kolejny Webinar o:

PREFERENCYJNYCH POŻYCZKACH NA START I NA ROZWÓJ DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Z TERENU CAŁEJ POLSKI.

Link do formularza:

ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR

PODCZAS SPOTKANIA DOWIESZ SIĘ:

➡️kto może być pożyczkobiorcą

➡️na co można przeznaczyć pożyczkę

➡️jakie są warunki udzielania pożyczek

➡️jakie jest oprocentowanie pożyczek

➡️jakie mogą być formy zabezpieczenia pożyczki

➡️jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku

➡️jaki jest czas rozpatrywania wniosku

Serdecznie zapraszamy!

Jednocześnie informujemy, że ilość osób jest ograniczona.

28.07.2022

08.07.2022

Decyzją Rady Polityki Pieniężnej wzrosły podstawowe stopy NBP. W związku z powyższym uległo zmianie oprocentowanie oferowanych przez nas pożyczek:

Pożyczka na start – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia  dojdzie do utworzenia nowego miejsca pracy lub głównym celem pożyczki jest utworzenie miejsca pracy. Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 6,55 % w skali rocznej z możliwością obniżenia do 3,28 % pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.

Pożyczka na rozwój – oprocentowanie pożyczki uzależnione od kwoty pożyczki: Przedsięwzięcia realizowane przez PES z Projektu mogą być współfinansowane lub finansowane w całości, przy uwzględnieniu warunków ich udzielania, ze środków własnych Instytucji finansującej i w takim przypadku oprocentowanie pożyczki może również być preferencyjne.

 • dla pożyczek do 100 tys. zł– oprocentowanie pożyczki – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy. Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 6,55 % w skali rocznej z możliwością obniżenia do 3,28 % pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.
 • dla pożyczek powyżej 100 tyś. zł – oprocentowanie pożyczki na poziomie rynkowym, z możliwością obniżenia do 6,55%, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. zł pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy. (np. kwota pożyczki: 200 tyś zł. i 2 miejsca pracy; kwota pożyczki: 500 tyś zł i 5 miejsc pracy).

27.06.2022

Podmioty Ekonomii Społecznej z województwa: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego ZAPRASZAMY na stronę dedykowaną Pożyczkom objętym na powyższych województwach: www.pożyczkipes2022.frp.pl. Na stronie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące wsparcia dla PES.

14.06.2022

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ z terenu woj. podkarpackiego, woj. lubelskiego i woj. podlaskiego!!

Przypominamy iż, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach oferuje pożyczki dla PES na START i na ROZWÓJ, między innymi na:

 • Finansowanie bieżącej działalności podmiotu
 • Zakup materiałów, surowców, towarów
 • Zakup maszyn, urządzeń, samochodów
 • Zakup wyposażenia
 • Zakup nieruchomości
 • Budowa i remont nieruchomości
 • Inne

Potrzebujesz środków na powyższy cel? A może planujesz zupełnie coś innego ?? Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją pożyczkową na stronie : https://pozyczkipes.frp.pl/dokumenty-do-pobrania/ lub prosimy o kontakt pod numerem: 730 938 766

09.06.2022

Decyzją Rady Polityki Pieniężnej wzrosły podstawowe stopy NBP. W związku z powyższym uległo zmianie oprocentowanie oferowanych przez nas pożyczek:

Pożyczka na start – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia  dojdzie do utworzenia nowego miejsca pracy lub głównym celem pożyczki jest utworzenie miejsca pracy. Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 6,05 % w skali rocznej z możliwością obniżenia do 3,03 % pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.

Pożyczka na rozwój  oprocentowanie pożyczki uzależnione od kwoty pożyczki: Przedsięwzięcia realizowane przez PES z Projektu mogą być współfinansowane lub finansowane w całości, przy uwzględnieniu warunków ich udzielania, ze środków własnych Instytucji finansującej i w takim przypadku oprocentowanie pożyczki może również być preferencyjne.

 • dla pożyczek do 100 tys. zł– oprocentowanie pożyczki – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy. Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 6,05 % w skali rocznej z możliwością obniżenia do 3,03 % pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.
 • dla pożyczek powyżej 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki na poziomie rynkowym, z możliwością obniżenia, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. zł pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy. (np. kwota pożyczki: 200 tyś zł. i 2 miejsca pracy; kwota pożyczki: 500 tyś zł i 5 miejsc pracy).

06.05.2022

Decyzją Rady Polityki Pieniężnej wzrosły podstawowe stopy NBP. W związku z powyższym uległo zmianie oprocentowanie oferowanych przez nas pożyczek:

Pożyczka na start – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia  dojdzie do utworzenia nowego miejsca pracy lub głównym celem pożyczki jest utworzenie miejsca pracy. Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 5,30 % w skali rocznej z możliwością obniżenia do 2,65 % pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.

Pożyczka na rozwój  oprocentowanie pożyczki uzależnione od kwoty pożyczki: Przedsięwzięcia realizowane przez PES z Projektu mogą być współfinansowane lub finansowane w całości, przy uwzględnieniu warunków ich udzielania, ze środków własnych Instytucji finansującej i w takim przypadku oprocentowanie pożyczki może również być preferencyjne.

 •  dla pożyczek do 100 tyś. zł oprocentowanie pożyczki – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy. Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 5,30 % w skali rocznej z możliwością obniżenia do 2,65 % pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.
 • dla pożyczek powyżej 100 tyś. złoprocentowanie pożyczki na poziomie rynkowym, z możliwością obniżenia, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. zł pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy. (np. kwota pożyczki: 200 tyś zł. i 2 miejsca pracy; kwota pożyczki: 500 tyś zł i 5 miejsc pracy).

14.04.2022

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2022

07.04.2022

Decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dniem 07.04.2022 wzrosły podstawowe stopy NBP. W związku z powyższym uległo zmianie oprocentowanie oferowanych przez nas pożyczek:

Pożyczka na start – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia  dojdzie do utworzenia nowego miejsca pracy lub głównym celem pożyczki jest utworzenie miejsca pracy. Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 4,55% w skali rocznej z możliwością obniżenia do2,28 % pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.

Pożyczka na rozwój  oprocentowanie pożyczki uzależnione od kwoty pożyczki: Przedsięwzięcia realizowane przez PES z Projektu mogą być współfinansowane lub finansowane w całości, przy uwzględnieniu warunków ich udzielania, ze środków własnych Instytucji finansującej i w takim przypadku oprocentowanie pożyczki może również być preferencyjne.

 • dla pożyczek do 100 tys. zł– oprocentowanie pożyczki – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy. Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 4,55% w skali rocznej z możliwością obniżenia do 2,28% pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.
 • dla pożyczek powyżej 100 tys. zł oprocentowanie pożyczki na poziomie rynkowym, możliwość obniżenia, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. zł pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy. (np. kwota pożyczki: 200 tyś zł. i 2 miejsca pracy; kwota pożyczki: 500 tyś zł i 5 miejsc pracy).

07.04.2022

Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach dnia 07.04.2022 rozpoczęła nabór wniosków na POŻYCZKI PREFERENCYJNE DLA PES Z TERENU CAŁEJ POLSKI.

Dokumentacja znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA: https://pozyczkipes2022.frp.pl/dokumenty-do-pobrania-2/

Jednocześnie informujemy, iż dla Podmiotów z województwa: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego wymagane dokumenty do złożenia wniosku znajdują się na stronie: https://pozyczkipes.frp.pl/dokumenty-do-pobrania/

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt pod nr tel.: 730 938 766 .

09.03.2022

Przypominamy, iż, Pożyczki w ramach programu POWER są udzielane jako pożyczki z oprocentowaniem preferencyjnym lub rynkowym:

Pożyczka na start – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia  dojdzie do utworzenia nowego miejsca pracy lub głównym celem pożyczki jest utworzenie miejsca pracy. Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 3,55% w skali rocznej z możliwością obniżenia do 1,78 % pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.

Pożyczka na rozwój  oprocentowanie pożyczki uzależnione od kwoty pożyczki: Przedsięwzięcia realizowane przez PES z Projektu mogą być współfinansowane lub finansowane w całości, przy uwzględnieniu warunków ich udzielania, ze środków własnych Instytucji finansującej i w takim przypadku oprocentowanie pożyczki może również być preferencyjne.

 • dla pożyczek do 100 tys. zł– oprocentowanie pożyczki – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy. Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 3,55% w skali rocznej z możliwością obniżenia do 1,78 % pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.
 • dla pożyczek powyżej 100 tys. zł oprocentowanie pożyczki na poziomie rynkowym, możliwość obniżenia, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. zł pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy. (np. kwota pożyczki: 200 tyś zł. i 2 miejsca pracy; kwota pożyczki: 500 tyś zł i 5 miejsc pracy).

28.02.2022

„Szanowni Państwo,

Serdecznie pragniemy poinformować, iż Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach wyłoniona została na Pośrednika Finansowego w ramach postępowania przetargowego zorganizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menedżera Funduszu Funduszy, któremu zostało powierzone utworzenie i zarządzanie Instrumentu Finansowego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 28.02.2022 r. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach podpisała Umowę o finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach, której jako Ogólnopolski Operator będzie udzielać preferencyjnych pożyczek dla Podmiotów Ekonomii Społecznej na obszarze całej Polski.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie projektu: https://pozyczkipes2022.frp.pl. Niedługo zostanie uruchomiony nabór wniosków oraz zostanie udostępniona dokumentacja pożyczkowa.


Realizacja umowy zakłada udzielenie minimum 80 pożyczek Podmiotom Ekonomii Społecznej, w których zostanie utworzonych minimum 90 miejsc pracy w ramach przedsięwzięć sfinansowanych ze środków pożyczek.
Celem projektu jest wzrost liczby PES korzystających ze zwrotnych form finansowania oraz wzrost zatrudnienia w Podmiotach Ekonomii Społecznej.
Korzystanie z finansowania zwrotnego przyczyni się do:
• rozwoju działalności prowadzonej przez PES-y, poprzez zwiększenie poziomu zatrudnienia i przychodów,
• wzmocni ich efektywność w zarządzaniu zasobami finansowymi i ułatwi im działalność na konkurencyjnym rynku towarów i usług,
• wpłynie pozytywnie na poszerzenie oferty i na lepsze dopasowanie już oferowanych produktów/usług do potrzeb klienta.”

15.02.2022

😊PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE! 😊 Fundacja przyjmuje wnioski na Pożyczki PREFERENCYJNE na START i na ROZWÓJ. Zachęcamy do wypełniania formularza kontaktowego: https://kontopes.frp.pl/. Wniosek oraz wymagane załączniki znajdują się na stronie: https://pozyczkipes.frp.pl/dokumenty-do-pobrania/

10.02.2022

Informujemy iż, Pożyczki w ramach programu POWER są udzielane jako pożyczki z oprocentowaniem preferencyjnym lub rynkowym:

Pożyczka na start – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia  dojdzie do utworzenia nowego miejsca pracy lub głównym celem pożyczki jest utworzenie miejsca pracy.

Pożyczka na rozwój – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy.

Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 2,80 % w skali rocznej z możliwością obniżenia do 1,40 % pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.

02.02.2022

FUNDACJA WZNAWIA NABÓR NA POŻYCZKI PES.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach w dniu 02.02.2022r. wznawia nabór wniosków na Pożyczkę Preferencyjną na START i na ROZWÓJ „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wszystkie niezbędne dokumenty widnieją na stronie: https://pozyczkipes.frp.pl/dokumenty-do-pobrania/

Po wypełnieniu dokumentacji proszę odesłać wniosek wraz z załącznikami na adres: biuro2otwii@frp.pl lub online: http://kontopes.frp.pl/zarejestruj/

Doradztwo przy wypełnianiu wniosków: 730 938 766

25.01.2022

Drodzy Klienci,

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach zaktualizowała na stronie: https://pozyczkipes.frp.pl/dokumenty-do-pobrania/ wszystkie wymagane dokumenty dotyczące złożenia kompletnej dokumentacji pożyczkowej na Pożyczkę Preferencyjną dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z woj. podlaskiego, woj. lubelskiego, woj. podkarpackiego.

Prosimy także o obserwowanie bieżącej strony, na której znajdzie się informacja o ewentualnym otwarciu naboru.

17.01.2022

NABÓR WNIOSKÓW NADAL JEST WSTRZYMANY.

Drodzy Klienci,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach z powodu wyczerpania alokacji środków na Pożyczkę Preferencyjną dla Podmiotów Ekonomii Społecznej od dnia 26.11.2021 nadal wstrzymuje nabór wniosków.

W razie otrzymania kolejnych Funduszy i po zaktualizowaniu dokumentacji Pożyczkowej – poinformujemy Państwa w aktualnościach.

Zainteresowanych wsparciem finansowym zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego KROK 1: https://kontopes.frp.pl/krok1/.

Po jego wypełnieniu skontaktuje się z Państwem Doradca Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji.

05.01.2021

Informujemy iż, Pożyczki w ramach programu POWER są udzielane jako pożyczki z oprocentowaniem preferencyjnym lub rynkowym:

Pożyczka na start – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia  dojdzie do utworzenia nowego miejsca pracy lub głównym celem pożyczki jest utworzenie miejsca pracy.

Pożyczka na rozwój – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy.

Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 2,30 % w skali rocznej z możliwością obniżenia do 1,15% pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.

08.12.2021

Informujmy, iż Pożyczki w ramach programu POWER są udzielane jako pożyczki z oprocentowaniem preferencyjnym lub rynkowym.

Pożyczka na start – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia  dojdzie do utworzenia nowego miejsca pracy lub głównym celem pożyczki jest utworzenie miejsca pracy.

Pożyczka na rozwój – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy.

Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 1,80 % w skali rocznej z możliwością obniżenia do 0,90% pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.

26.11.2021

Szanowni Państwo,

NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ WSTRZYMANY

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach z powodu wyczerpania alokacji środków na Pożyczkę Preferencyjną dla Podmiotów Ekonomii Społecznej od dnia 26.11.2021 wstrzymuje nabór wniosków. W razie otrzymania kolejnych Funduszy, poinformujemy Państwa w aktualnościach.

04.11.2021

Informujmy, iż Pożyczki w ramach programu POWER są udzielane jako pożyczki z oprocentowaniem preferencyjnym lub rynkowym:

Pożyczka na start – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia  dojdzie do utworzenia nowego miejsca pracy lub głównym celem pożyczki jest utworzenie miejsca pracy.

Pożyczka na rozwój – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy.

Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 1,30 % w skali rocznej z możliwością obniżenia do 0,65% pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.

07.09.2021

Po kilkukrotnym zorganizowaniu Państwu webinarium, stwierdziliśmy, że chcemy więcej 🙂 Dlatego kolejne spotkania odbędą się : 10,17,24 września o godzinie 10. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo miedzy innymi o warunkach uzyskania Pożyczki. Dodatkowym atutem spotkania będzie zapoznanie uczestników ze stroną internetową i przedstawienie nowego i korzystnego wniosku oraz niezbędnych dokumentów. Serdecznie zapraszamy do zapisów na spotkania: http://pozyczkipes.frp.pl/2021/08/11/webinar/

30.08.2021

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości wychodząc oczekiwaniom Podmiotom Ekonomii Społecznej – wdrożyła atrakcyjniejsze warunki udzielania pożyczki na terenie: woj. podkarpackiego, woj. lubelskiego, woj. podlaskiego:

 • Pożyczka na Start! (na finansowanie wczesnej fazy rozwoju PES, koszty zatrudnienia)
 • Pożyczka na Rozwój! (zakup maszyn, urządzeń, pojazdów, remont, finansowanie bieżącej działalności podmiotu, koszty zatrudnienia i inne)
 • Pożyczka do 40 000 zł.!
 • Zabezpieczenie weksel in blanco!
 • Nowy prostszy wniosek do wypełnienia!
 • Mniej załączników do wniosku!
 • Spłata do 84 m-cy!
 • Karencja do 6 m-cy!
 • Od 0,06% do 0,11 %!
 • Brak opłat i prowizji!
 • Wydatkowanie środków w ciągu 12 m-cy!

Doradztwo i pomoc przy wypełnianiu wniosku: biuro2otwii@frp.pl I 730 938 766

27.08.2021

Podmioty Ekonomii Społecznej!

Ośrodek Transferu Wiedzy i Innowacji zaprasza na kolejne spotkanie online! O czym ? – Wyjaśnimy procedurę uzyskania Pożyczki Preferencyjnej do 40 tyś zł! Kiedy? – 03.08.2021r O której? – 10:00

Link do rejestracji: http://pozyczkipes.frp.pl/2021/08/11/webinar/.

16.08.2021

Szanowni Państwo,

Dnia 16.08.2021 nastąpiła aktualizacja WNIOSKU o pożyczkę oraz o dotację na spłatę odsetek PES.

Proszę od tego dnia wypełniać nowy wzór wniosku. Jeżeli są Państwo w trakcie uzupełniania poprzedniego wniosku proszę skontaktować się z Koordynatorem Pożyczki pod nr: 730 938 766.

13.08.2021

Szanowni Państwo,

Dnia 18.08.202 serdecznie zapraszamy na spotkanie online:

PREFERENCYJNE POŻYCZKI NA START I NA ROZWÓJ DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Link do formularza⬇️⬇️⬇️:

http://pozyczkipes.frp.pl/2021/08/11/webinar/

PODCZAS SPOTKANIA DOWIESZ SIĘ:

➡️ kto może być pożyczkobiorcą

➡️ na co można przeznaczyć pożyczkę

➡️ jakie są warunki udzielania pożyczek

➡️ jakie jest oprocentowanie pożyczek

➡️ jakie mogą być formy zabezpieczenia pożyczki

➡️ gdzie znaleźć wniosek

➡️ jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku

➡️ jaki jest czas rozpatrywania wniosku

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

18.03.2021

WZNOWIENIE NABORU POŻYCZKI DLA PES

Preferencyjne pożyczki na START i na ROZWÓJ

Obszar województw: LUBELSKIE, PODKARPACKIE, PODLASKIE

!! Korzystne warunki !!

Więcej informacji u Koordynatora Projektu

Nr tel: 760 938 766

e-mail: biuro2otwii@frp.pl

10.03.2021

Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków Pożyczki Preferencyjnej na START i NA ROZWÓJ dla Podmiotów Ekonomii Społecznej został wstrzymany.

W chwili obecnej Fundacja nie przyjmuje wniosków.

Osoby zainteresowane wznowieniem naboru zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz Facebooku.

04.01.2021

Sytuacja nadzwyczajna w związku z COVID-19

DO 30 CZERWCA 2021r.

 1. W związku z sytuacją nadzwyczajną, związaną z epidemią wirusa COVID-19, w celu zminimalizowania negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych w obszarze sektora ekonomii społecznej, do Projektu zostają wprowadzone zmiany o charakterze tymczasowym, mające na celu finansowe wsparcie dla Ostatecznych Odbiorców.
 • 2. Modyfikacje parametrów dostępnych pożyczek polegają na:
  • 1) wydłużeniu okresu spłaty pożyczki o maksymalnie 12 miesięcy, tj.:
 • a. do 6 lat dla pożyczki na start,
 • b. do 8 lat dla pożyczki na rozwój;
  • 2) wydłużeniu karencji w spłacie kapitału o dodatkowe 12 miesięcy dla nowo udzielanych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału zgodnie z harmonogramem spłaty;
  • 3) wprowadzeniu tzw. wakacji kredytowych, tj. możliwości zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, w zależności od indywidualnych uzgodnień z Ostatecznymi Odbiorcami, na okres do 12 miesięcy, przy czym termin spłaty zostaje prolongowany o czas wakacji kredytowych;
  • 4) obniżeniu oprocentowania pożyczek o wartości:
  • a. do 100 tys. zł do poziomu:
  • • ½ stopy redyskonta weksli NBP,
  • • ¼ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc pracy,
  • b. powyżej 100 tys. zł do poziomu:
  • • ½ oprocentowania rynkowego,
  • • ½ oprocentowania obniżonego w związku z utworzeniem miejsca/ miejsc pracy, co następuje zgodnie z poniższym wzorem: 

Maksymalne oprocentowanie pożyczki = [𝑹=𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎𝐏 * MP * (R-SRW)] *1/2

gdzie:

R – rynkowe oprocentowanie pożyczki

P – wartość pożyczki

MP – liczba miejsc pracy

SRW – stopa redyskonta weksli NBP

5) obniżeniu obowiązującego oprocentowania dla uprzednio zawartych umów z Ostatecznymi Odbiorcami do 0% w przypadku, gdy pożyczkobiorca uzasadni swoja trudną sytuację finansową;

6) wydłużeniu obowiązującego okresu na utworzenie miejsca/miejsc pracy i jego potwierdzenia w ramach deklaracji w umowie pożyczki o maksymalnie dodatkowe 12 miesięcy z zastrzeżeniem, że okres, na jaki została zawarta umowa pożyczkowa powinien być dłuższy od okresu wymagalnego potwierdzenia utworzenia miejsca/miejsc pracy oraz utrzymania miejsca/miejsc pracy tak, aby możliwe było potwierdzenie zasadności obniżonego oprocentowania przed zakończeniem obowiązywania umowy pożyczkowej.

3. Obniżenie oprocentowania zgodnie z zapisami ust. 2 pkt 4 i 5 może nastąpić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Po upływie uzgodnionego pomiędzy Pośrednikiem a Ostatecznym Odbiorcą okresu obowiązywania obniżonego oprocentowania, ustala się oprocentowanie zgodnie z zapisami rozdziału V i VI.

4. W przypadku stwierdzenia, że miejsce/miejsca pracy nie zostały utworzone, bądź nie zostały utrzymane przez okres co najmniej 6 miesięcy obowiązują dotychczasowe zasady, tj. obniżka oprocentowania z tego tytułu ulega cofnięciu, a pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zwrotu łącznej kwoty, o którą obniżone zostały raty spłat odsetek – za cały okres obowiązywania obniżonego oprocentowania.

5. Każdorazowo w odniesieniu do stopy redyskonta weksli NBP obowiązuje stopa z dnia zawarcia umowy pożyczki.

6. Zmiany wskazane w ust. 2 dotyczą zarówno nowych, jak i uprzednio podpisanych umów z Ostatecznymi Odbiorcami, z zastrzeżeniem szczegółowych zapisów w pkt 2 i 5.

7. Zmiany warunków zawartych umów inwestycyjnych mogą nastąpić wyłącznie na wniosek pożyczkobiorcy i mogą zostać zastosowane pod warunkiem, że według oceny Pośrednika Finansowego pożyczkobiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko takich problemów w przyszłości.

8. Pożyczkobiorca ma możliwość ponownego wnioskowania o modyfikację obowiązujących parametrów na zasadach określonych w ust. 7. Jednocześnie zastrzega się, że łącznie wprowadzane zmiany nie mogą przekroczyć maksymalnych limitów z danej kategorii wsparcia, określonych w ust. 2.

9. Rozwiązania wymienione w ust. 2 nie znajdują zastosowania dla pożyczkobiorców, którzy znajdowali się w ciężkiej sytuacji finansowej przed wystąpieniem sytuacji epidemicznej (COVID-19) w kraju i w związku z tym nie dotrzymywali terminów spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek6 oraz dla pożyczkobiorców, którzy zgodnie z zasadami obowiązującymi Pośrednika powinni podlegać windykacji, a ich umowa pożyczki powinna zostać postawiona w stan natychmiastowej wymagalności.

10. Warunki udzielania wsparcia oraz obsługi zadłużenia określone w niniejszym rozdziale Przewodnika zostają wprowadzone na czas określony, do 30 czerwca 2021 r. Oznacza to okres, w którym Pośrednicy Finansowi mogą zawierać nowe umowy oraz aneksować już zawarte na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Od 1 lipca 2021 r. obwiązywać będą zasady określone w poprzednich rozdziałach

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy o kontakt z Koordynatorem Projektu:

tel.: 730 938 766 e-mail: biuro2otwii@frp.pl

10.09.2020

OBNIŻAMY OPROCENTOWANIE!!!

Oprocentowanie dla pożyczek powyżej kwoty 100 000 zł zostało obniżone nawet do 1,61% (zamiast 1,98%),  które może ulec dodatkowemu obniżeniu nawet do 0,11% w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.

Zachęcamy do składania wniosków😊

30.06.2020

POŻYCZKA JESZCZE PROŚCIEJ – ZŁÓŻ WNIOSEK ONLINE!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy narzędzie, dzięki któremu Podmioty Ekonomii Społecznej mogą teraz złożyć wniosek o pożyczkę ONLINE 😊

Zapraszamy na stronę: https://kontopes.frp.pl/, gdzie wystarczy podać kilka podstawowych informacji, dołączyć załączniki i wysłać wniosek.

W razie pytań zapraszam do kontaktu: 519 437 643.

30.06.2020

OBNIŻAMY OPROCENTOWANIE!!!

Oprocentowanie dla pożyczek powyżej kwoty 100 000 zł zostało obniżone do 1,98% (zamiast 2,84%),  które może ulec jeszcze obniżeniu nawet do 0,11% w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.

Zachęcamy do składania wniosków😊

19.06.2020

JESZCZE LEPSZE WARUNKI POŻYCZEK DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

OPROCENTOWANIE JUŻ OD 0,06%

 • oprocentowanie Pożyczki Na Start do 100 000 zł: 0,11% z możliwością obniżenia tego oprocentowania do poziomu 0,06% w przypadku gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc pracy; 
 • oprocentowanie Pożyczki Na Rozwój uzależnione jest od kwoty finansowania: 

do kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki 0,11%, z możliwością obniżenia tego oprocentowania do poziomu 0,06%, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy;

powyżej kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki  od 2,84%,  które może ulec obniżeniu w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy/nowych miejsc pracy (minimalne oprocentowanie 0,11%). 

04.05.2020

POŻYCZA PŁYNNOŚCIOWA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

04.05.2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 30.04.2020 r. status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości naszemu partnerstwu tworzonemu przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach (Lider) oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (Partner).

Decyzja ta jest potwierdzeniem spełnienia wysokich standardów. Nasz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiada odpowiednie doświadczenie w tworzeniu i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej, dysponuje kadrą posiadającą odpowiednie kompetencje i kwalifikacje a udzielane dotychczas wsparcie w obszarze ekonomii społecznej ma wymierne i trwałe rezultaty.

Dzięki tej decyzji nasza Fundacja nadal będzie mogła prowadzić działania na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim.

Zachęcamy do korzystania z usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach, a podmioty zainteresowane rozwojem ekonomii społecznej zapraszamy do współpracy.

22.04.2020

OBNIŻENIE OPROCENTOWANIA

Informujemy, iż w czasach pandemii kontynuujemy realizację Projektu pozakonkursowego „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój Ekonomii Społecznej.

Teraz pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej są jeszcze bardziej korzystne. Nastąpiło obniżenie oprocentowania ze względu na obniżenie stopy redyskonta weksli NBP:

– oprocentowanie pożyczki Na Start do 100 000 zł wynosi 0,55% z możliwością obniżenia tego oprocentowania do poziomu 0,28% w przypadku gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc pracy;

– oprocentowanie Pożyczki Na Rozwój uzależnione jest od kwoty finansowania:

– do kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki 0,55%, z możliwością obniżenia
tego oprocentowania do poziomu 0,28%, gdy w ramach realizowanego
przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce/a pracy;

– powyżej kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki od 2,84%, które może
ulec obniżeniu w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego
przedsięwzięcia jest utworzenie i utrzymanie przez min. 6 miesięcy nowego
miejsca pracy/nowych miejsc pracy w wymiarze min. ½ etatu (minimalne
oprocentowanie 0,55%).

22.04.2020

COVID-19 ZMIANA PARAMETRÓW POŻYCZEK

W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z epidemią wirusa COVID-19 do Projektu zostają wprowadzone zmiany o charakterze tymczasowym, mające na celu finansowe wsparcie, a tym samym zminimalizowanie negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych w obszarze sektora ekonomii społecznej.

Zmiany warunków umów zawartych do 31 grudnia 2020 r. mogą nastąpić wyłącznie na wniosek pożyczkobiorcy i mogą zostać zastosowane pod warunkiem wiarygodnego uzasadnienia, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko takich problemów w przyszłości.

Modyfikacje parametrów dostępnych pożyczek polegają na:

1) wydłużeniu okresu spłaty pożyczki o maksymalnie 12 miesięcy, tj.:
– do 6 lat dla pożyczki na start,
– do 8 lat dla pożyczki na rozwój;

2) wydłużeniu karencji w spłacie kapitału o dodatkowe 6 miesięcy dla nowo udzielanych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła
się jeszcze spłata kapitału zgodnie z harmonogramem spłaty;

3) wprowadzeniu tzw. wakacji kredytowych, tj. możliwości zawieszenia spłaty rat
kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych (w zależności od indywidualnych
uzgodnień) na okres do 6 miesięcy, przy czym termin spłaty zostaje prolongowany o czas wakacji kredytowych;

4) obniżeniu oprocentowania pożyczek o wartości:
a) do 100 tys. zł do poziomu:
• ½ stopy redyskonta weksli NBP – 0,28%;
• ¼ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku gdy celem/jednym z celów
realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc
pracy – 0,14%;
b) powyżej 100 tys. zł do poziomu:
• ½ oprocentowania rynkowego;
• ½ oprocentowania obniżonego proporcjonalnie do utworzonego/nych
miejsca/miejsc pracy (od 0,28%).

5) obniżeniu obowiązującego oprocentowania dla uprzednio zawartych umów
do 0%
w przypadku, gdy pożyczkobiorca uzasadni swoja trudną sytuację finansową;

6) wydłużeniu obowiązującego okresu na utworzenie miejsca/miejsc pracy i jego
potwierdzenia w ramach deklaracji w umowie pożyczki o maksymalnie
dodatkowe 6 miesięcy z zastrzeżeniem, że okres, na jaki została zawarta
umowa pożyczkowa powinien być dłuższy od okresu wymagalnego
potwierdzenia utworzenia miejsca/miejsc pracy oraz utrzymania
miejsca/miejsc pracy tak, aby możliwe było potwierdzenie zasadności
obniżonego oprocentowania przed zakończeniem obowiązywania umowy
pożyczkowej.

Oferta Pożyczkowa

W naszej ofercie posiadamy dwa rodzaje pożyczek:

POŻYCZKA NA START (podmiotom, które trwają nie dłużej niż 12 miesięcy) – charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • maksymalna jednostkowa wartość Pożyczki NA START – 100 tys. PLN;
 • pożyczkobiorca może zaciągnąć maksymalnie dwie Pożyczki na start o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł, tj. jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Podmiotu Ekonomii Społecznej we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca/miejsc pracy. W ramach pożyczki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania we wczesnej fazie rozwoju, Podmiot Ekonomii Społecznej może założyć także tworzenie miejsca/miejsc pracy, co nie oznacza braku możliwości ubiegania się o kolejną pożyczkę, która może być przeznaczona wyłącznie na utworzenie kolejnego/kolejnych miejsc pracy;
 • oprocentowanie pożyczki: ze środków EFS oraz dotacji celowej budżetu państwa – na poziomie 1,06% z możliowością obniżenia do 0,53% w przypadku, gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest tworzenie nowego/nowych miejsc pracy.
 • okres spłaty pożyczki – maksymalnie 5 lat
 • karencja w spłacie kapitału pożyczki – maksymalnie 6 miesięcy
 • udział pożyczki w koszcie przedsięwzięcia – do 100%;
 • zabezpieczenie – wg oceny Pośrednika Finansowego; jako zabezpieczenie standardowe preferowany jest weksel własny in blanco;
 • brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi; zwolnienie PES z prowizji i opłat nie dotyczy czynności podejmowanych przez PF w związku z nie wywiązywaniem się PES z warunków umowy pożyczki.

POŻYCZKA NA ROZWÓJ (Podmiotom, które trwają dłużej niż 12 miesięcy) – charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • maksymalna jednostkowa wartość pożyczki na realizację jednego przedsięwzięcia – do 500 tys. PLN;
 • pożyczkobiorca może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, pod warunkiem, że łączna wartość finansowania ze środków EFS i budżetu państwa oraz wkładu własnego nie przekroczy 1 mln zł;
 • oprocentowanie Pożyczki na rozwój uzależnione jest od kwoty finansowania:

do kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki ze środków EFS oraz dotacji celowej budżetu państwa – na poziomie 1,14% z możliwością obniżenia do 0,57%, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy.

powyżej kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki ze środków EFS oraz dotacji celowej budżetu państwa – na poziomie 1,60%. Oprocentowanie może zostać obniżone maksymalnie do poziomu 0,85% (0,15% za każde miejsce pracy, które przekłada się na 100 tys. udzielonej pożyczki, maksymalnie więc mogłoby zostać obniżone o 0,75 %).

 • okres spłaty pożyczki – maksymalnie 7 lat
 • karencja w spłacie kapitału pożyczki – maksymalnie 6 miesięcy
 • udział pożyczki w koszcie przedsięwzięcia – do 100%;
 • zabezpieczenie – wg oceny Pośrednika Finansowego, przy czym przy pożyczkach do 100 tys. zł, jako zabezpieczenie standardowe preferowany jest weksel własny in blanco;
 • brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki; zwolnienie PES z prowizji i opłat nie dotyczy działań podejmowanych przez PF w związku z nie-wywiązywaniem się PES z warunków umowy pożyczki.

KOSZT POŻYCZKI:

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.

W przypadku wątpliwości, z jakiego oprocentowania będzie mogła skorzystać Twoja Organizacja prosimy o kontakt z naszym biurem.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ POŻYCZKOBIORCA:

Przedsiębiorstwa społeczne ubiegające się o pożyczkę:

 • posiadają osobowość prawną (w przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny);
 • spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
 • ich organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego;
 • Przedsięwzięcia będące przedmiotem pożyczki są finansowo wykonalne
 • wykażą realne źródła spłaty zobowiązań;
 • nie mają zaległości w US, ZUS

Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki powinny generować korzyści społeczne!

Dokumenty do pobrania

Pożyczka NA START | ROZWÓJ

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU:

E0. Wniosek o pożyczkę oraz o dotację na spłatę odsetek PES (według wzoru)

E1. Kwestionariusz i oświadczenie MŚP (według wzoru)

E2. Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania (według wzoru)

E3. Deklaracja – Osiągnięte korzyści społeczne (według wzoru)

E4. Zasady Przetwarzania danych osobowych (według wzoru)

E5. Statut lub Umowa (tekst jednolity lub umowa wraz z aneksami) Wnioskodawcy i/lub podmiotu prowadzącego.

E6. Kopia dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania lokalem.

E7. Upoważnienie do sprawdzenia Wnioskodawcy w BIG (według wzoru)

E8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (według wzoru)

E9. Kopie otrzymanych zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie z ostatnich 3 lat.

E10. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (wkład własny) niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia (według wzoru) oraz zaświadczenie z banku potwierdzające posiadane środki.

E11. Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (według wzoru).

E12. Kopia CIT za 3 ostatnie lata (z wpływem potwierdzonym wysłania).

E13. Ewidencja sprzedaży za rok bieżący.

E14. Rachunek zysków i strat oraz bilans za 3 ostatnie lata.

E15. Ewidencja środków trwałych wraz z tabelami amortyzacyjnymi za 3 ostatnie lata oraz rok bieżący.

E16. Kopie umów kredytowych, pożyczkowych, leasingowych wraz z harmonogramem ich spłat i potwierdzenie spłaty trzech ostatnich rat każdego z zobowiązań lub opinia o terminowości ich obsługi.

E17. Dokumentacja dotycząca proponowanego zabezpieczenia spłaty w zależności od wybranej formy.

Dokumenty dotyczące poręczenia spłaty przez osobę fizyczną:

E17a. Kwestionariusz osobowy poręczyciela, współmałżonka

E17b. Upoważnienie do sprawdzenia Konsumenta- Poręczyciela w BIG

E17c. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

E18. Inne dokumenty i informacje, według wymagań FRP w Suwałkach (np. potwierdzenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, projekt budowlany, kosztorysy, pozwolenia na budowę, posiadane kwalifikacje, licencje, deklaracje VAT, wyciągi bankowe, historia rachunku, itp.).


Umowa pożyczki.

Regulamin pożyczki.

Katalog korzyści społecznych.

Tabela prowizji i opłat.


Dokumentacja archiwalna

Kontakt | Newsletter

WEBINAR

Zapisz się na udział w bezpłatnym Webinarze. WEBINAR W DNIU 22.03.2023 DLA ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW Z OBSZARU CAŁEJ POLSKI